ตำแหน่งงานใหม่ > งานภาคเอกชน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

(1/1)

wanida:
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต
ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
• ** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

รายละเอียดได้ที่ : https://www.sritranggroup.com/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version