ตำแหน่งงานใหม่ > งานภาคเอกชน

ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ประจำสกลนคร)

(1/1)

wanida:
ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ประจำสกลนคร)

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร
หน้าที่
- วางแผนบริหารจัดการงานไร่
- กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานไร่
- วางแผนการปลูกพืชและควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครที่
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99 ตำบล สวนพริกไทย 99 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการหรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
02 958 8476

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version