ราชมงคลสกลนคร รับสมัครงาน 3 อัตรา

ผู้เขียน หัวข้อ: ราชมงคลสกลนคร รับสมัครงาน 3 อัตรา  (อ่าน 189 ครั้ง)

wanida

  • สมัครงานสกลนคร
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 137
  • สมัครงานสกลนคร หางานสกลนคร
    • ดูรายละเอียด
    • สมัครงานสกลนคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2564

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,300.-บาท
ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,150.-บาท
ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/การตลาด/การบัญชี)
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
– สามารถปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค การเดินเอกสาร และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020.-บาท
ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
– รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/วิทยาการสื่อสาร/ สื่อสารมวลชน/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ)
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– สามารถในการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายกล้องวีดีโอ/ตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้
– สามารถออกแบบ จัดทำ ผลิตสือพิมพ์แบบดิจิทัลได้
– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานประชาสัมพันธ์หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
มีความคล่องตัว มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงาน บริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22-31 มีนาคม 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (วันเวลาราชการ) หรือสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต