ตอบ

ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: wanida
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2020, 10:08:20 AM »

ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ประจำสกลนคร)

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร
หน้าที่
- วางแผนบริหารจัดการงานไร่
- กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานไร่
- วางแผนการปลูกพืชและควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครที่
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
99 ตำบล สวนพริกไทย 99 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

เวลาทำการหรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
02 958 8476