ตอบ

ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: wanida
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2020, 10:45:36 AM »

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต
ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
• ** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

รายละเอียดได้ที่ : https://www.sritranggroup.com/